دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | حوزه معاونت | امور فناوری | بخش‌ها | آزمایشگاه مرکزی | خدمات آزمایشگاهی و تعرفه‌ها | آزمایشگاه‌های گروه مهندسی مواد و متالورژی
آزمایشگاه‌های گروه مهندسی مواد و متالورژی
آزمایشگاه‌های گروه مهندسی مواد و متالورژی
آزمایشگاهنام دستگاهتعرفه اعلام شده
متالوگرافی میکروهاردنس
Micro – Vickers Hardness
سختی‌سنجی میکرو به روش‌های ویکرز و نوپ (میانگین ۳ نقطه در هر نمونه)
هر نمونه ۱۸۰,۰۰۰ ریال
کوره عملیاتی حرارتی ۱۸۰۰
Carbbolite furnace
هر ساعت ۳۵۰ -۱۰۰ هزار ریال
متالوگرافی (همراه با گزارش و ۶ عکس رنگی) ۸۰۰ هزار ریال
خوردگی و سطح تست سایش هر تست ۷۰۰ هزار ریال
سرامیک (آنالیز مواد) اندازه‌گیری تغییرات طول بر حسب دما
DIL 801 L
هر تست ۷۰۰ هزار ریال
اندازه‌گیری تغییرات انرژی بر حسب دما STA 504
انجام آزمایش تا دمای ۱۲۰۰ درجه
انجام آزمایش تا دمای ۱۶۰۰ درجه

۷۰۰ هزار ریال
۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تست کشش فشار
Tension Test Instron 5586
هر نمونه ۵۰۰ -۲۵۰ هزار ریال
متالورژی مکانیکی تست ضربه Impact Test Zweek Amsler Rkp 45
آزمایش ضربه در دمای محیط
آزمایش ضربه در دمای زیر صفر و بالاتر

۵۰ هزار ریال
۲۰۰ هزار ریال
سختی‌سنجی
سختی‌سنجی ماکروبرینل و ویکرز (میانگین 3 نقطه در هر نمونه)
سختی‌سنجی روش راکول

۱۲۰ هزار ریال
۹۰ هزار ریال
تست خستگی
انجام آزمایش در زمان کمتر از یک ساعت
هر نمونه ۵۰ هزار ریال

آنالیز حرارتی همزمان

سامانه پرداخت الکترونیک دانشگاه