دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | حوزه معاونت | امور فناوری | بخش‌ها | آزمایشگاه مرکزی | بازدید‌های گروهی
بازدید‌های گروهی

روند بازدید‌های عمومی گروهی از آزمایشگاه مرکزی به شرح ذیل می‌باشد:

  • ارائه درخواست کتبی از سوی مرکز متقاضی به دفتر آزمایشگاه مرکزی.
  • موافقت مدیریت آزمایشگاه مرکزی.
  • اطلاع‌رسانی دفتر آزمایشگاه به مرکز متقاضی.

در طول بازدید کارشناسان توضیحات لازم جهت آشنایی مختصر بازدید‌کنندگان با کاربرد و نحوه عملکرد دستگاه‌ها را بیان می‌کنند.