دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | حوزه معاونت | امور فناوری | کارکنان
a.asayesh [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
3123۴۱۱۵
کارشناس مسئول امور فناوری
38212786
sh.kamaladini [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31232456
کارشناس امور فناوری
38212786