لینک های ضروری
قوانین و آیین‌نامه‌ها
فصل اول
آیین‌نامه شوراهای پژوهشی
تقویم پژوهشی
فصل دوم
وظایف مسئولین اجرایی
فصل سوم
آیین‌نامه اجرایی شرکت در کارگاه‌های آموزشی خارج از کشور
توصیه‌هایی برای بررسی اعتبار همایش‌های علمی
فرم گزارش و اطلاعات مربوط به همایش‌های برگزارشده در دانشگاه یزد
فصل چهارم
شیوه‌نامه تشویق مقالات
راهنمای درخواست حق‌التالیف تشویقی در سیستم گلستان
درخواست دریافت حق‌التالیف تشویقی مقاله چاپ شده و هزینه چاپ مقاله (دانشجویان تحصیلات تکمیلی)
گزارش میانه و میانگین شاخص اچ برحسب گروه‌های آموزشی دانشگاه یزد (تاریخ استخراج آبان ۱۳۹۸)
فهرست اعضای هیئت علمی دارای شاخص اچ بر اساس اطلاعات پایگاه Google Scholar (تاریخ استخراج آبان ۱۳۹۸)
فهرست اعضای هیئت علمی فاقد شاخص اچ بر اساس اطلاعات پایگاه Google Scholar (تاریخ استخراج آبان ۱۳۹۸)
فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم اردیبهشت ۹۸
Iranian(Farsi) Scientific Journal IF95
Iranian(English) Scientific Journal IF95
Iranian(Arabic) Scientific Journal IF95
JCR_AIF&MIF_2018
JCR_IF_2018
آیین‌نامه پایه تشویقی
فصل پنجم
شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت
شیوه‌نامه‌های فرصت مطالعاتی داخل کشور و خارج از کشور اعضای هیئت علمی
شیوه‌نامه دوره‌های پژوهشی کوتاه‌مدت خارج از کشور
فرم شماره ۱ سفر دوره تحقیقاتی کوتاه‌مدت
فرم شماره ۲ (گزارش) سفر دوره تحقیقاتی کوتاه‌مدت
راهنمای ثبت درخواست دوره تحقیقاتی کوتاه‌مدت (قبل از سفر)
راهنمای فرایند بعد از سفر تحقیقاتی کوتاه‌مدت
گردش کار امور بعد از بازگشت از فرصت مطالعاتی
پرسش‌نامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی
برنامه تحقیق فرصت مطالعاتی
کاربرگ درخواست عضو هیئت علمی و دانشکده/گروه مستقل برای استفاده از فرصت مطالعاتی
کاربرگ درخواست پردیس/دانشکده مستقل برای استفاده از فرصت مطالعاتی
فرم ارسال گزارش سه‌ماهه فرصت مطالعاتی توسط عضو هیئت علمی، دانشکده/ گروه مستقل و پردیس/ دانشکده مستقل
فرم گزارش فرصت مطالعاتی اعضای هیئت‌ علمی
فرم ارسال گزارش فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی توسط دانشکده/ گروه مستقل
فرم ارسال گزارش فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی توسط پردیس/ دانشکده مستقل
فصل ششم
شیوه‌نامه پژوهانه ۹۷
شیوه‌نامه تخصیص امتیاز پژوهانه توسط مدیریت امور فناوری
راهنمای ثبت فعالیت‌های پژوهشی در گلستان
راهنمای برنامه پژوهشی
کاربرگ درخواست پژوهانه اعضای هیئت‌ علمی جدید و تغییر وضعیت یافته از مربی به استادیاری
جدول تعیین سهم همکاران در فعالیت‌های مشترک
دستورالعمل هزینه‌کرد پژوهانه سال ۱۳۹۸
راهنمای ثبت هزینه‌کرد پژوهانه در سیستم گلستان
آیین‌نامه اجرایی شرکت در گردهمایی علمی بین‌المللی خارج از کشور
گزارش علمی سفر پژوهشی خارج از کشور
راهنمای قبل از سفر پژوهشی
راهنمای پرداخت هزینه بعد از سفر پژوهشی
آیین‌نامه اجرایی شرکت در گردهمایی‌های علمی داخلی
درخواست اعضای هیئت ‌علمی برای شرکت در گردهمایی‌ها و مجامع علمی معتبر داخلی
درخواست دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای شرکت در کنفرانس‌های معتبر داخلی
راهنمای گوگل اسکولار سایتیشن ( Google Scholar Citations Guide)
راهنمای ثبت، تایید و گروه‌بندی فعالیت‌های پژوهشی اساتید در سیستم گلستان
شیوه‌نامه دستیار آموزشی پژوهشی
فرم قرارداد دستیار آموزشی پژوهشی
فصل هفتم
آیین‌نامه انتشارات
فرم ارزشیابی کتاب‌های ترجمه
فرم ارزیابی اولیه کتاب در گروه آموزشی (فرم الف)
فرم ارزشیابی کتاب (تالیف، تدوین و گردآوری، نگارش و ...)
شیوه‌نامه نشریات علمی دانشگاه یزد
آیین‌نامه نشریات علمی
آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور
آیین‌نامه نمایه‌سازی استنادی نشریات علمی در ISC
شیوه‌نامه تشویق نشریات علمی نمایه‌شده در نمایه‌های بین‌المللی
اساس‌نامه نشریات علمی و پژوهشی دانشگاه یزد
پرسش‌نامه مخصوص سردبیر نشریه
پرسش‌نامه مخصوص مدیر مسئول نشریه
پرسش‌نامه مخصوص اعضای هیئت تحریریه نشریه
دستورالعمل و مدارک لازم جهت اخذ اعتبار علمی از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور
تفاهم‌نامه بین نشریه علمی و انجمن مرتبط با موضوع
فرم تعارض نویسنده
فصل هشتم
آیین‌نامه توسعه کار‌آفرینی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در کشور
آیین‌نامه اجرایی فعالیت اعضای هیئت ‌علمی پژوهشی دانشگاه یزد
آیین‌نامه تاسیس شرکت‌های دانشگاهی دانش‌بنیان دانشگاه یزد
فصل نهم
دستور‌العمل انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه
آیین‌نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه کارشناسی
آیین‌نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه تحصیلات تکمیلی
گزارش‌نامه انتخاب دانشجویان پژوهشگر نمونه
فرم درخواست پژوهشگر طرح‌های کاربردی
دستور‌العمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکترای تخصصی
فصل دهم
قرارداد دوره پسادکتری دانشگاه یزد
فرم درخواست به‌کارگیری پژوهشگر پسادکتری
فرم قرارداد دوره پسادکتری دانشگاه یزد
فرم پیشنهاد طرح پسادکتری دانشگاه یزد
فرم درخواست پرداخت حق الزحمه پژوهشگر پسادکتری
فرم معرفی پژوهشگر پسادکتری به بخش‌های مختلف
فرم تسویه حساب و تقاضای گواهی دوره پسادکتری
فصل یازدهم
شیوه‌نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه‌مدت مربوط به دانشجویان دکتری
فصل دوازدهم
قوانین مربوط به دفتر امور فناوری
فصل سیزدهم
طرح همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه پژوهش‌های کاربردی (ایکارد)
طرح همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه آموزش (ایکاید)
دستور‌العمل برنامه همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه آموزش (آیسد) (ویرایش خرداد۹۳)
دستورالعمل اجرایی برنامه همکاری‌های بین‌المللی توسعه پژوهش‌های کاربردی (ایکارد) (خرداد۹۳)
فصل چهاردهم
شیوه‌نامه هسته‌ها/ قطب‌های علمی دانشگاه یزد
فرم‌های درخواست ایجاد هسته/ قطب علمی و مستندات مورد نیاز
فصل پانزدهم (صدور کد اخلاق)
شیوه‌نامه بررسی طرح‌ها در کمیته اخلاق دانشگاه یزد
فرم مشخصات
فرم تعهد
فرم رضایت‌نامه
فرم اعلام تعارض