دسترسی سریع
قوانین و آیین‌نامه‌ها
فصل اول
آیین‌نامه شوراهای پژوهشی
تقویم پژوهشی
فصل دوم
وظایف مسئولین اجرایی
فصل سوم
آیین‌نامه اجرایی شرکت در کارگاه‌های آموزشی خارج از کشور

آیین‌نامه اجرایی شرکت در گردهمایی علمی بین‌المللی خارج از کشور

گزارش علمی سفر پژوهشی خارج از کشور

راهنمای قبل از سفر پژوهشی

راهنمای پرداخت هزینه بعد از سفر پژوهشی

آیین‌نامه اجرایی شرکت در گردهمایی‌های علمی داخلی

درخواست اعضای هیأت ‌علمی برای شرکت در گردهمایی‌ها و مجامع علمی معتبر داخلی

درخواست دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای شرکت در کنفرانس‌های معتبر داخلی

توصیه‌هایی برای بررسی اعتبار همایش‌های علمی

فرم گزارش و اطلاعات مربوط به همایش‌های برگزارشده در دانشگاه یزد

فصل چهارم
فهرست ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان

شیوه‌نامه تشویق مقالات

راهنمای درخواست حق‌التالیف تشویقی در سیستم گلستان

درخواست دریافت حق‌التالیف تشویقی مقاله چاپ شده و هزینه چاپ مقاله (دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

گزارش میانه و میانگین شاخص اچ برحسب گروه‌های آموزشی دانشگاه یزد (تاریخ استخراج اردیبهشت ۱۴۰۰)

فهرست اعضای هیأت علمی دارای شاخص اچ بر اساس اطلاعات پایگاه Google Scholar (تاریخ استخراج اردیبهشت ۱۴۰۰)

فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم اردیبهشت ۹۸

Iranian(Farsi) Scientific Journal IF96

Iranian(English) Scientific Journal IF96

Iranian(Arabic) Scientific Journal IF96

IFandMIF_2011_2020

آیین‌نامه پایه تشویقی

راهنمای گوگل اسکولار سایتیشن ( Google Scholar Citations Guide)

فصل پنجم
شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت

شیوه‌نامه‌های فرصت مطالعاتی داخل کشور و خارج از کشور اعضای هیأت علمی

شیوه‌نامه دوره‌های پژوهشی کوتاه‌مدت خارج از کشور

فرم شماره ۱ سفر دوره تحقیقاتی کوتاه‌مدت

فرم شماره ۲ (گزارش) سفر دوره تحقیقاتی کوتاه‌مدت

راهنمای ثبت درخواست دوره تحقیقاتی کوتاه‌مدت (قبل از سفر)

راهنمای فرایند بعد از سفر تحقیقاتی کوتاه‌مدت

گردش کار امور بعد از بازگشت از فرصت مطالعاتی

پرسش‌نامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی

برنامه تحقیق فرصت مطالعاتی

کاربرگ درخواست عضو هیأت علمی و دانشکده/گروه مستقل برای استفاده از فرصت مطالعاتی

کاربرگ درخواست پردیس/دانشکده مستقل برای استفاده از فرصت مطالعاتی

فرم ارسال گزارش سه‌ماهه فرصت مطالعاتی توسط عضو هیأت علمی، دانشکده/ گروه مستقل و پردیس/ دانشکده مستقل

فرم گزارش فرصت مطالعاتی اعضای هیأت‌ علمی

فرم ارسال گزارش فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی توسط دانشکده/ گروه مستقل

فرم ارسال گزارش فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی توسط پردیس/ دانشکده مستقل

فصل ششم
شیوه‌نامه پژوهانه ۹۷

امتیاز پژوهانه تدوین پیشنهادیه طرح‌های پژوهشی بین‌المللی

شیوه‌نامه تخصیص امتیاز پژوهانه توسط مدیریت امور فناوری

دستورالعمل نحوه تخصیص امتیاز به طرح‌ها و رساله دکتری و محققین پسادکتری مورد حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران

جدول تعیین سهم همکاران در فعالیت‌های مشترک

راهنمای ثبت فعالیت‌های پژوهشی در سامانه گلستان

راهنمای ثبت برنامه پژوهشی در گلستان

راهنمای گروه‌بندی فعالیت‌های پژوهشی در سامانه گلستان

کاربرگ درخواست پژوهانه اعضای هیأت‌ علمی جدید و تغییر وضعیت یافته از مربی به استادیاری

دستورالعمل هزینه‌کرد پژوهانه سال ۱۳۹۸

راهنمای ثبت هزینه‌کرد پژوهانه در سیستم گلستان

فرم خوداظهاری تعیین میزان تجربی‌بودن فعالیت‌های اعضای هیأت علمی

درخواست ممیزی مقالات چاپ‌شده با همکاری اعضای هیأت علمی ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا

درخواست تخصیص امتیاز به مقالات چاپ‌شده قبل از دو سال پژوهانه

شیوه‌نامه دستیار آموزشی - پژوهشی دانشگاه یزد و الحاقیه آن

فرم قرارداد دستیار آموزشی پژوهشی

فصل هفتم
آیین‌نامه انتشارات

فرم ارزشیابی کتاب‌های ترجمه

فرم ارزیابی اولیه کتاب در گروه آموزشی (فرم الف)

فرم ارزشیابی کتاب (تالیف، تدوین و گردآوری، نگارش و ...)

شیوه‌نامه نشریات علمی دانشگاه یزد

آیین‌نامه نشریات علمی

آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور

آیین‌نامه نمایه‌سازی استنادی نشریات علمی در ISC

شیوه‌نامه تشویق نشریات علمی نمایه‌شده در نمایه‌های بین‌المللی

اساس‌نامه نشریات علمی و پژوهشی دانشگاه یزد

پرسش‌نامه مخصوص سردبیر نشریه

پرسش‌نامه مخصوص مدیر مسئول نشریه

پرسش‌نامه مخصوص اعضای هیأت تحریریه نشریه

دستورالعمل و مدارک لازم جهت اخذ اعتبار علمی از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

تفاهم‌نامه بین نشریه علمی و انجمن مرتبط با موضوع

فرم تعارض نویسنده

فرم خوداظهاری کتاب

فصل هشتم
آیین‌نامه توسعه کار‌آفرینی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در کشور

آیین‌نامه اجرایی فعالیت اعضای هیأت ‌علمی پژوهشی دانشگاه یزد

آیین‌نامه تاسیس شرکت‌های دانشگاهی دانش‌بنیان دانشگاه یزد

فصل نهم
دستور‌العمل انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه

آیین‌نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه کارشناسی

آیین‌نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه تحصیلات تکمیلی

گزارش‌نامه انتخاب دانشجویان پژوهشگر نمونه

دستور‌العمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکترای تخصصی

فصل دهم
فرم درخواست به‌کارگیری پژوهشگر پسادکتری

فرم قرارداد دوره پسادکتری دانشگاه یزد

فرم پیشنهاد طرح پسادکتری دانشگاه یزد

فرم درخواست پرداخت حق الزحمه پژوهشگر پسادکتری

فرم معرفی پژوهشگر پسادکتری به بخش‌های مختلف

فرم تسویه حساب و تقاضای گواهی دوره پسادکتری

فصل یازدهم
شیوه‌نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه‌مدت مربوط به دانشجویان دکتری

فصل سیزدهم
طرح همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه پژوهش‌های کاربردی (ایکارد)

طرح همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه آموزش (ایکاید)

دستور‌العمل برنامه همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه آموزش (آیسد) (ویرایش خرداد۹۳)

دستورالعمل اجرایی برنامه همکاری‌های بین‌المللی توسعه پژوهش‌های کاربردی (ایکارد) (خرداد۹۳)

فصل چهاردهم
شیوه‌نامه هسته‌ها/ قطب‌های علمی دانشگاه یزد

فرم‌های درخواست ایجاد هسته/ قطب علمی و مستندات مورد نیاز

فصل پانزدهم (صدور کد اخلاق)
شیوه‌نامه بررسی طرح‌ها در کمیته اخلاق دانشگاه یزد

فرم مشخصات

فرم تعهد

فرم رضایت‌نامه

فرم اعلام تعارض