دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | اطلاع‌رسانی | رویدادهای پژوهشی دانشگاه
همایش‌-نخستین کنفرانس ملی مواد نوین
برگزار شده
آخرین مهلت ثبت نام : 30 بهمن ماه 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله : 1399/10/15
تاریخ برگزاری : ۱۲ اسفند
آدرس دبیرخانه : سازمان جهاد دانشگاهی، پژوهشکده مواد نوین سرامیکی
تارنمای کنفرانس : http://mcmi-mmc.ir
همایش‌-چهارمین کنفرانس هندسه محاسباتی ایران (بین‌المللی)
برگزار شده
آخرین مهلت ثبت نام : ۲۲ آذرماه ۱۳۹۹
آخرین مهلت ارسال مقاله : 1399/08/22
تاریخ برگزاری : ۳۰ بهمن‌
آدرس دبیرخانه : دانشگاه یزد، پردیس علوم، دانشکده ریاضی
تارنمای کنفرانس : http://iccg2021.yazd.ac.ir
همایش‌-هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران (به صورت وبینار)
برگزار شده
آخرین مهلت ثبت نام :
آخرین مهلت ارسال مقاله : 1399/08/15
تاریخ برگزاری : ۲۰ آذر
آدرس دبیرخانه : یزد، دانشگاه یزد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
تارنمای کنفرانس : http://18acc.yazd.ac.ir
همایش‌-دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
رویداد آینده
آخرین مهلت ثبت نام : ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۸
آخرین مهلت ارسال مقاله : 1398/09/23
تاریخ برگزاری : .... ....
آدرس دبیرخانه : دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی نساجی
تارنمای کنفرانس : http://intec12.ir
همایش‌-پانزدهمین کنفرانس آمار ایران
برگزار شده
آخرین مهلت ثبت نام : ۳۱ مردادماه ۱۳۹۹
آخرین مهلت ارسال مقاله : 1399/04/27
تاریخ برگزاری : ۱۹ الی ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۹
آدرس دبیرخانه : دانشگاه یزد، دانشکده علوم ریاضی
تارنمای کنفرانس : http://isc15.yazd.ac.ir