لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | افراد | معاون پژوهش و فناوری
ولی درهمی

ولی درهمی

استاد، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۶دانشگاه تربیت مدرسمهندسی برق (سیستم‌های کنترل هوشمند)
کارشناسی ارشد۱۳۷۵۱۳۷۷دانشگاه تربیت مدرسمهندسی برق (سیستم‌های کنترل هوشمند)
کارشناسی۱۳۷۰۱۳۷۵دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق (سیستم‌های کنترل هوشمند)

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدمعاون پژوهشی و فناوری
1399-دانشگاه یزدعضو شورای برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشگاه
1396-دانشگاه یزدمدیر گروه مهندسی کامپیوتر
1396-دانشگاه یزدعضو هیئت علمی وابسته دانشکده فیزیک
13981398دانشگاه یزدمدیر امور پژوهشی
13871389دانشگاه یزدمدیر گروه مهندسی کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سیستم‌های فازی
هوش مصنوعی گسترده
هوش مصنوعی
مبانی فناوری اطلاعات
سیستم‌های خبره و مهندسی دانش

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
هدايت ربات متحرك
كنترل بازوهاي ربات
توسعه روشهاي يادگيري تقويتي گسسته و پيوسته
ساخت سنسورهايي همچون دماسنج،‌ رطوبت سنج، و- معماري سازماني

اطلاعات تماس

vderhami [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/derhami ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۳
31232365 38200145