لینک های ضروری
محمد‌مهدی لطفی
دانشیار، گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۰دانشگاه تهرانمهندسی صنایع صنایع
کارشناسی ارشد۱۳۷۸۱۳۸۰دانشگاه تهرانمهندسی صنایع صنایع
کارشناسی۱۳۷۴۱۳۷۸دانشگاه صنعتی شریفمهندسی صنایع تولید صنعتی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-پردیس آزادی دانشگاه یزدعضو شورای تخصصی گروه‌ آموزشی مهندسی صنایع
1395-دانشگاه یزدمعاون پژوهش و فناوری
1394-وزارت علوم، تحقیقات و فناوریسرپرست دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات
13921394دانشگاه یزدمدیر برنامه، بودجه و تحول اداری
13911392دانشگاه یزدمدیر تحصیلات تکمیلی
13851387دانشگاه یزدمدیر طرح‌های عمرانی
13831387دانشگاه یزدمعاون گروه مهندسی صنایع
13821384پارک علم و فناوری یزدمدیر مرکز رشد مقدماتی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
برنامه‌ریزی تولید (کارشناسی)
تحقیق در عملیات (کارشناسی)
کنترل موجودی (کارشناسی)
برنامه‌ریزی خطی پیشرفته (کارشناسی ارشد)
برنامه‌ریزی تولید پیشرفته (کارشناسی ارشد)
برنامه‌ریزی تولید پیشرفته (دکتری)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
برنامه‌ریزی سیستم‌های تامین انرژی الکتریکی
مدیریت پروژه
بهینه‌سازی و روش‌های فرا ابتکاری
برنامه‌ریزی و زمان‌بندی تولید در سطح بنگاه و زنجیره تأمین

اطلاعات تماس

lotfi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/lotfi
https://pws.yazd.ac.ir/lotfi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۶
۳۱۲۳۲۴۰۹ ۳۸۲۱۱۷۹۲