دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | افراد | معاون پژوهش و فناوری
محمد‌علی ایرانمنش

محمد‌علی ایرانمنش

استاد، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۳۱۳۷۷دانشگاه علم و صنعت ایرانریاضی محض
کارشناسی ارشد۱۳۷۱۱۳۷۳دانشگاه علم و صنعت ایرانریاضی محض
کارشناسی۱۳۶۵۱۳۷۰دانشگاه شیرازدبیری ریاضی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1402-دانشگاه یزدمسئول راه‌اندازی پژوهشکده فناوری‌های همگرا
1402-دانشگاه یزدمسئول پژوهشکده فناوری‌های همگرا
1402-دانشگاه یزدعضو کارگروه بهره‌وری دانشگاه
1400-دانشگاه یزدمعاون پژوهش و فناوری دانشگاه
1402-دانشگاه یزدجانشین رئیس دانشگاه در کارگروه اخلاق در پژوهش
1401-دانشگاه یزدعضو کارگروه تخصصی و عضو گروه هیأت بازدیدکننده نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های پژوهشی و فناوری استان
1397-دانشگاه یزدمسئول بسیج اساتید و عضو شورای فرهنگی
1402-دانشگاه یزدجانشین دبیر ستاد هفته پژوهش استان
13941399دانشگاه یزدسردبیر مجله Algebraic Structures and their Applications
13971398دانشگاه یزدمعاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی
13911393پارک علم و فنآوری یزدمعاون پشتیبانی
13851387دانشگاه یزدمعاون پژوهشی مجتمع علوم
13821385دانشگاه یزدمدیر امور دانشجویی
1397-دانشگاه یزددبیر کنفرانس بین المللی پیشرفت‌های اخیر در علوم ریاضی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
گروههای جایگشتی (دکتری)
نظریه جبری گراف (دکتری)
گروههای متناهی (ارشد و دکتری)
نظریه نمایش گروههای متناهی (ارشد و دکتری)
جبر پیشرفته (ارشد)
مبانی جبر (کارشناسی)
جبر (کارشناسی)
نظریه اعداد (کارشناسی)
نظریه گراف و کاربردهای آن (کارشناسی)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
جبر و تركيبيات
نظريه جبري گراف
رياضي شيمي

اطلاعات تماس

iranmanesh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/iranmanesh ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۰۹
31232184 38210695
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 14)