لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | افراد | معاون پژوهش و فناوری
ولی درهمی

ولی درهمی

استاد، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۶دانشگاه تربیت مدرسمهندسی برق (سیستم‌های کنترل هوشمند)
کارشناسی ارشد۱۳۷۵۱۳۷۷دانشگاه تربیت مدرسمهندسی برق (سیستم‌های کنترل هوشمند)
کارشناسی۱۳۷۰۱۳۷۵دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق (سیستم‌های کنترل هوشمند)

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدمعاون پژوهشی و فناوری
1396-دانشگاه یزدمدیر گروه مهندسی کامپیوتر
1396-دانشگاه یزدعضو هیئت علمی وابسته دانشکده فیزیک
13981398دانشگاه یزدمدیر امور پژوهشی
13871389دانشگاه یزدمدیر گروه مهندسی کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سیستم‌های فازی
هوش مصنوعی گسترده
هوش مصنوعی
مبانی فناوری اطلاعات
سیستم‌های خبره و مهندسی دانش

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
یادگیری ماشینی
یادگیری تقویتی
رباتیک
سیستم‌های چند عامله
سیستم‌های فازی
فناوری اطلاعات

اطلاعات تماس

vderhami [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/derhami ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۳
31232365 38200145