دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | افراد | کارکنان
m.baghban [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31234050 - 31232893
عامل مالی حوزه معاونت پژوهش و فناوری
a.rezayi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری
۳۱۲۳۴۰۴۸
کارشناس دفتر معاونت پژوهش و فناوری
38210690
h.zaboli [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31233913
کارپرداز معاونت پژوهش و فناوری