دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | افراد | کارکنان
m.baghban [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31234050 - 31232893
عامل مالی حوزه معاونت پژوهش و فناوری
e.haery [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری
31234048
مسئول دفتر معاونت پژوهشی
38210690
z.rayat [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری
31234035
کارشناس امور پژوهشی در حوزه معاونت پژوهش و فناوری
38210690
h.zaboli [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31233913
کارپرداز معاونت پژوهش و فناوری