دسترسی سریع
  • تمام موارد اختیاری می باشند.
  • با انتخاب هریک از گروهها، اخبار مربوط به آن گروه را مشاهده خواهید کرد. برای بازگشت به حالت اولیه کلید "نمایش همگی" را فشار دهید
عنوان
نام گروه
  • یک گروه را انتخاب کنید...
تاریخ مخابره از
تاریخ مخابره تا
عنوان
گروه
تاریخ انتشار
تاریخ مخابره
اخبار کرسی‌های نظریه‌پردازی-بارورسازی ابرها  و اهمیت اجرای آن برای مقابله با بحران آب در ایران
بیستمین کرسی علمی ترویجی
بیستمین کرسی علمی ترویجی دانشگاه یزد، به بررسی بارورسازی ابرها و اهمیت اجرای آن جهت مقابله با بحران آب در ایران اختصاص یافت.
[28 دی1402]   [34 بازدید]
اخبار کرسی‌های نظریه‌پردازی-بررسی تحولاتِ ساختار و صلاحیت دیوان عدالت اداری
نوزدهمین کرسی علمی ترویجی
نوزدهمین کرسی علمی ترویجی دانشگاه یزد، به بررسی تحوّلاتِ ساختار و صلاحیّت دیوان عدالت اداری با تأکید بر آخرین اصلاحاتِ قانونِ حاکم بر آن اختصاص یافت.
[5 دی1402]   [66 بازدید]
اخبار کرسی‌های نظریه‌پردازی-بررسی مقایسه‌ای راهبرد سیاسی–امنیتی ایران و اعراب در مواجهه با رژیم صهیونیستی
هجدهمین کرسی علمی ترویجی
هجدهمین کرسی علمی ترویجی دانشگاه یزد، به بررسی مقایسه‌ای راهبرد سیاسی–امنیتی ایران و اعراب در مواجهه با رژیم صهیونیستی اختصاص یافت.
[3 دی1402]   [86 بازدید]
اخبار کرسی‌های نظریه‌پردازی-بررسی چالش‌های تدریس درس «نگارش عربی» از گذر نقد منابع درسی
هفدهمین کرسی علمی ترویجی
هفدهمین کرسی علمی ترویجی دانشگاه یزد، به بررسی چالش‌های تدریس درس «نگارش عربی» از گذر نقد منابع درسی مطرح در دانشگاه‌های ایران بر اساس رویکرد شناختی اختصاص یافت.
[3 دی1402]   [63 بازدید]
اخبار کرسی‌های نظریه‌پردازی-نقد نظریه‌ی برنامه‌ریزی عقلانی در فرایند تهیه و اجرای برنامه‌های شهری منطقه‌ای براساس فلسفه اسپینوزا
شانزدهمین کرسی علمی ترویجی
شانزدهمین کرسی علمی ترویجی دانشگاه یزد، به تحلیل و ارزیابی انتقادی نظریه‌ی برنامه‌ریزی عقلانی در فرایند تهیه و اجرای برنامه‌های شهری منطقه‌ای براساس فلسفه اسپینوزا اختصاص یافت.
[3 دی1402]   [50 بازدید]
اخبار کرسی‌های نظریه‌پردازی-تجلّی مصائب کربلا در اشعار دانش گیلانی
پانزدهمین کرسی علمی ترویجی
پانزدهمین کرسی علمی ترویجی دانشگاه یزد، به بررسی تجلّی مصائب کربلا در اشعار دانش گیلانی اختصاص یافت.
[3 دی1402]   [30 بازدید]
اخبار کرسی‌های نظریه‌پردازی-بررسی الحاد جدید و بایسته های طرح آن در دروس معارف اسلامی
چهاردهمین کرسی علمی ترویجی
چهاردهمین کرسی علمی ترویجی دانشگاه یزد، به بررسی الحاد جدید (مدرن) و بایسته های طرح آن در دروس معارف اسلامی اختصاص یافت.
[3 دی1402]   [87 بازدید]
اخبار کرسی‌های نظریه‌پردازی-ویژگی‌های اندیشه‌ تمدنی امام موسی صدر
سیزدهمین کرسی علمی ترویجی
سیزدهمین کرسی علمی ترویجی دانشگاه یزد، به بررسی ویژگی‌های اندیشه‌ تمدنی امام موسی صدر اختصاص یافت.
[3 دی1402]   [24 بازدید]
اخبار کرسی‌های نظریه‌پردازی-نقد نظریه های شرق شناسی و ایران شناسی درباره تاریخ سیاسی اقتصادی ایران
دوازدهمین کرسی علمی ترویجی
دوازدهمین کرسی علمی ترویجی دانشگاه یزد، به بررسی و نقد نظریه های شرق شناسی و ایران شناسی درباره تاریخ سیاسی اقتصادی ایران با تاکید بر تاریخ سیاسی اقتصادی شهر یزد اختصاص یافت.
[3 دی1402]   [47 بازدید]
اخبار کرسی‌های نظریه‌پردازی-الگوی روابط معنای «مکان‌های عمومی با کیفیت» از منظر اندیشه اسلامی-ایرانی
یازدهمین کرسی علمی ترویجی
یازدهمین کرسی علمی ترویجی دانشگاه یزد، به بررسی الگوی روابط معنای «مکان‌های عمومی با کیفیت» از منظر اندیشه اسلامی-ایرانی اختصاص یافت.
[3 دی1402]   [51 بازدید]