دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | کانون‌های تفکر | کانون تفکر اقتصاد یزد | دستاوردها
دستاوردها

بیانیه شماره ۱: بیکاری در استان یزد
بیانیه شماره ۲: بودجه استانی یزد
بیانیه شماره ۳: مدیریت ابعاد اقتصادی بحران کرونا با تأکید بر مشاغل غیررسمی