دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | کانون‌های تفکر | کانون تفکر اقتصاد یزد | اطلاع‌رسانی | گزارش‌های خبری
اخبار کانون تفکر اقتصاد یزد-استان یزد؛ پایلوت اجرای اقتصاد سبز
عضو کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد پیشنهاد داد:
هشتاد و هفتمین نشست کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد با محوریت توسعه اقتصاد سبز در استان یزد به‌صورت مجازی برگزار شد.
[15 اسفند1400]   [175 بازدید]
اخبار کانون تفکر اقتصاد یزد-ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های پاک در استان یزد
عضو کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد تاکید کرد:
هشتاد و پنجمین نشست کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد با موضوع تکمیل گزارش وضعیت کسب‌وکار در استان یزد به ‌صورت مجازی برگزار شد.
[18 بهمن1400]   [239 بازدید]
اخبار کانون تفکر اقتصاد یزد-بررسی تأثیر بهبود فضای کسب‌وکار بر توسعه اقتصادی کشور
در کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد مطرح شد:
هشتاد و چهارمین نشست کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد با محوریت تکمیل گزارش وضعیت کسب‌وکار در استان یزد به‌صورت مجازی برگزار شد.
[22 دی1400]   [183 بازدید]
اخبار کانون تفکر اقتصاد یزد-ظرف سه روز مجوز فعالیت کسب‌وکارها صادر خواهد شد
نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی استان در کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد خبر داد:
هشتاد و سومین نشست کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد با محوریت تکمیل گزارش وضعیت کسب‌وکار در استان یزد به‌صورت مجازی برگزار شد.
[7 دی1400]   [221 بازدید]
خبر-استهلاک و فرسودگی نیروی کار مهم‌ترین مشکل در حوزه کسب‌ و کار
عضو کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد
هشتاد و دومین نشست کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد با محوریت تدوین چارچوب بیانیه‌ی فضای کسب‌ و کار در استان یزد به‌صورت مجازی برگزار شد.
[22 آذر1400]   [281 بازدید]