لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | کانون‌های تفکر | کانون تفکر اقتصاد یزد | اعضای کانون
فهرست اعضای کانون تفکر اقتصاد یزد
ردیفنام و نام خانوادگیسمترزومه
۱ دکتر علی اکبر تدین تفت هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه یزد
۲ دکتر مهدی الحسینی المدرسی هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد
۳ دکتر مهدی حاج امینی هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه یزد
۴ دکتر کاظم یاوری هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه یزد
۵ دکتر حبیب انصاری سامانی هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه یزد
۶ دکتر عباس علوی راد هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد یزد
۷ دکتر مرتضی محمودی میمند هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه امام جواد
۸ میثم کوچک‌زاده کارشناس اداره برنامه‌ریزی و بودجه اداره کل راه و شهرسازی یزد
۹ دکتر محمدرضا مشاهیری رئیس کمیسیون آموزش، پژوهش و فناوری اتاق بازرگانی یزد
۱۰ امیر شریف یزدی رئیس مرکز پژوهش‌های خورشیدی
۱۱ محسن بهجت کارشناس شرکت شهرک‌های صنعتی
۱۲ محمد سپهر رئیس صندوق پژوهش و فناوری استان