دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | کانون‌های تفکر | کانون تفکر اقتصاد یزد | اعضای کانون
فهرست اعضای کانون تفکر اقتصاد یزد
ردیفنام و نام خانوادگیسمترزومه
۱ دکتر حبیب انصاری سامانی دبیر کانون، عضو هیئت علمی بخش علوم اقتصادی دانشگاه یزد
۲ دکتر کاظم یاوری عضو هیئت علمی بخش علوم اقتصادی دانشگاه یزد
۳ دکتر عباس علوی راد عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد یزد
۴ مهندس مهدی رحمانی رئیس منطقه ویژه علم و فناوری یزد
۵ دکتر محمدرضا مشاهیری رئیس کمیسیون آموزش، پژوهش و فناوری اتاق بازرگانی یزد
۶ مهندس امیر شریف یزدی مدیر مرکز پژوهش‌های خورشیدی یزد
۷ محسن بهجت کارشناس صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی یزد
۸ دکتر محمدحسن زارع عضو هیئت علمی بخش علوم اقتصادی دانشگاه یزد
۹ دکتر علی اکبر تدین تفت عضو هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه یزد
۱۰ دکتر مهدی الحسینی المدرسی عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد
۱۱ دکتر مهدی حاج امینی عضو هیئت علمی بخش علوم اقتصادی دانشگاه یزد
۱۲ محسن سلطانی نماینده صدا و سیمای یزد
۱۳ محمد دهقان معاون اداره کل اقتصاد و دارایی استان یزد
۱۴ دکتر رضا تقی‌زاده عضو هیئت علمی بخش حسابداری و مالی دانشگاه یزد