لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | کانون‌های تفکر | کانون تفکر اقتصاد یزد | منابع علمی
منابع علمی
۱- محیط کسب و کار
بررسی وضعیت فضای کسب و کار ایران ۲۰۱۹
پایش ملی محیط کسب و کار ایران بهار ۱۳۹۷
پایش ملی محیط کسب و کار ایران بهار ۱۳۹۷
۲- بازار کار
بررسی شاخص‌های بازار کار استان یزد
چشم‌انداز جهانی اشتغال ۲۰۱۸
بررسی نرخ بیکاری در استان یزد ۱۳۹۷
۳- حقوق مالکیت
روایت‌های مستند نقض حقوق مالکیت فعالان اقتصادی در ایران
۴- امنیت سرمایه‌گذاری
نکات گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۶
پایش امنیت سرمایه‌گذاری زمستان ۱۳۹۶ به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری
گزارش ریسک جهانی ۲۰۱۸
۵- رقابت‌پذیری
گزارش رقابت‌پذیری جهانی ۲۰۱۸
The Global Competitiveness Report 2018
۶- رویدادهای علمی
برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۱۸