لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | کانون‌های تفکر | کانون تفکر شهر هوشمند | اطلاع‌رسانی | گزارش‌های خبری
خبر-شاخص های سنجش دولت الکترونیک
نشست اخیر کانون تفکر شهرهوشمند با محوریت حاکمیت هوشمند روز یکشنبه مورخ 20 بهمن ماه 1398 در مکان پردیس آزادی دانشگاه یزد برگزار شد.
[23 بهمن]   [301 بازدید]
خبر-حکمرانی هوشمند در دستور کار کانون تفکر شهر هوشمند
کانون تفکر شهرهوشمند دانشگاه یزد نشست اخیر خود با محوریت حمل و نقل هوشمند را روز دوشنبه مورخ 22 دیماه 1398 برگزار کرد.
[23 دي]   [418 بازدید]
خبر-استارت‌آپ های فعال در حوزه ی حمل و نقل شهری
کانون تفکر شهرهوشمند دانشگاه یزد نشست اخیر خود با محوریت بررسی استارت‌آپ های فعال در حوزه‌ی حمل و نقل را روز یکشنبه مورخ اول دی ماه 1398 برگزار کرد.
[3 دي]   [541 بازدید]
خبر-بررسی استارت آپ های فعال در حوزه ی حمل و نقل در دستور کار کانون تفکر شهر هوشمند یزد
کانون تفکر شهر هوشمند دانشگاه یزد روز یکشنبه مورخ 17آذرماه 1398 تشکیل جلسه داد.
[23 آذر]   [388 بازدید]
خبر-تعامل کانون تفکر شهرهوشمند و شورای شهر در ارائه‌ی الگوی یزد هوشمند
کانون تفکر شهر هوشمند دانشگاه یزد، نشست اخیر خود با محوریت حمل و نقل هوشمند را روز یکشنبه مورخ 3 آبان ماه 1398 به دعوت شورای اسلامی شهر یزد در محل این شورا برگزار کرد.
[9 آذر]   [400 بازدید]
خبر-خوانش تجربه‌‌های جهانی برنامه ریزی حمل و نقل با نگاه به یزد
نشست مورخ 12 آبان ماه 1398 کانون تفکر شهر هوشمند با محوریت " حمل و نقل هوشمند" در پردیس آزادی دانشگاه یزد برگزار شد. در این نشست دکتر مهدی فلاح تفتی، عضو هیأت علمی دانشگاه یزد در دو بخش اساسی به ارائه‌ی گزارش خود از سفر به کشور فرانسه و بازدید از نمایشگاه حمل و نقل هوشمند برگزار شده در پاریس پرداخت.
[14 آبان]   [497 بازدید]
خبر-توجه به ساختار و اقلیم هر شهر؛ اساس برنامه ریزی حمل و نقل
در نشست اخیرکانون تفکر شهر هوشمند دانشگاه یزد:
در نشست اخیر کانون تفکر شهر هوشمند دانشگاه یزد که روز یکشنبه 21 مهر ماه 1398 با حضور دبیر و سایر اعضای کانون تفکر در پردیس آزادی برگزار شد، اولویت بندی سیستمهای حمل و نقل شهری مورد بررسی قرار گرفت.
[23 مهر]   [386 بازدید]