دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | کانون‌های تفکر | کانون تفکر شهر هوشمند | منابع علمی
منابع علمی
۱- شهر هوشمند: مفاهیم، استانداردها و استراتژی‌ها
بیگ دیتا، آقای دکتر نظارات، پنل هفته پژوهش ۱۳۹۷
چشم‌انداز شهرهوشمند، آقای دکتر جهانگرد، پنل هفته پژوهش ۱۳۹۷
زیرساخت‌ها و هوشمندسازی شهر یزد، خانم مهندس فداکار، پنل هفته پژوهش ۱۳۹۷
Smarter London Together
طرح شناسایی و ارزیابی شاخص‌های اولویت‌دار فناوری و نوآوری استان یزد
نقشه راه «لندن هوشمندتر» را با هم بسازیم
Designing, Developing, and Facilitating Smart Cities
ISO and smart cities
ISO IEC 30182-2017
Smart City Challenge Lessons Learned
Smart City Networks
Smart City Strategy Success Factors
توسعه شهر هوشمند
The Road toward Smart Cities
پروژه‌های شهر هوشمند
۲- مردم هوشمند


۳- اقتصاد هوشمند


۴- محیط هوشمند


۵- حاکمیت هوشمند
مشارکت هوشمند شهروندان در شهرهای هوشمند


۶- حمل‌و‌نقل هوشمند
سیستم‌های حمل و نقل هوشمند شهری، آقای دکتر فلاح، پنل هفته پژوهش ۱۳۹۷
۷- زندگی هوشمند