لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | کانون‌های تفکر | کانون تفکر سلامت اجتماعی | اطلاع‌رسانی | گزارش‌های خبری
خبر-بیانیه کانون تفکر سلامت اجتماعی دانشگاه یزد
در پی شیوع ویروس کرونا؛
کانون تفکر سلامت اجتماعی دانشگاه یزد، در خصوص شیوه مدیریت بیماری کرونا بیانیه ای صادر نمود.
[10 اسفند]   [1033 بازدید]
خبر-روایت هایی از زندگی مهاجرین افغانستانی در ایران
کانون تفکر سلامت اجتماعی داشگاه یزد چهلمین نشست خود بامحوریت بیان تجربه زیسته دانشجویان افغانستانی در ایران، را روز دوشنبه مورخ 21 بهمن ماه 1398 در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد برگزار کرد.
[26 بهمن]   [802 بازدید]
خبر-آموزش زنان مهاجر؛ دریچه ای رو به پذیرش و ادغام اجتماعی اتباع خارجی در استان
کانون تفکر سلامت اجتماعی دانشگاه یزد روز دوشنبه مورخ 7 بهمن ماه 1398، سی و نهمین نششت خود با دستورکار محورهای آموزش و ساماندهی مهاجرت اتباع خارجی در استان یزد را برگزار کرد.
[12 بهمن]   [610 بازدید]
خبر-آموزش همه جانبه و اصولی؛ اولویت اساسی حوزه ی مهاجرت خارجی استان
کانون تفکر سلامت اجتماعی دانشگاه یزد، روز دوشنبه مورخ 23 دیماه 1398 سی و هشتمین نشست خود با محوریت مهاجرت اتباع خارجی؛مدیریت و شیوه های سامان دهی را به دعوت اداره اتباع و امور خارجی استان در محل این اداره برگزار کرد.
[24 دي]   [244 بازدید]
خبر-بازنگری در گذشته  و ترسیم افق پیش رو
کانون تفکر سلامت اجتماعی دانشگاه یزد، سی و ششمین نشست خود، با محوریت ادامه مبحث اثربخشی کانون تفکر سلامت اجتماعی: گذشته، آینده روز پنج شنبه مورخ 21 آذرماه 1398 برگزار کرد.
[24 آذر]   [481 بازدید]
خبر-شفاف سازی نقشه‌ی راه کانون تفکر سلامت اجتماعی
کانون تفکر سلامت اجتماعی دانشگاه یزد، سی و پنجمین نشست خود را ،هفتم آذرماه 1398 در پردیس آزادی دانشگاه برگزار کرد.
[10 آذر]   [327 بازدید]
خبر-دبیر و اعضای کانون‌های تفکر دانشگاه منصوب شدند
با حکم ریاست دانشگاه یزد؛
رییس دانشگاه یزد طی احکام جداگانه‌ای، دبیر و اعضای کانون‌های تفکر این دانشگاه را منصوب کرد.
[5 آذر]   [959 بازدید]