لینک های ضروری
تاریخچه کانون تفکر سلامت اجتماعی

هم به لحاظ تاریخی و هم به دلیل روند پرشتاب توسعه در طی سه دهه اخیر، استان یزد با برخی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی مواجه بوده است. در گذشته، دامنه آسیب‌های اجتماعی در استان یزد بسیار محدود بود اما با تسریع روند توسعه در دهه‌های اخیر، بر دامنه آسیب‌های اجتماعی نیز افزوده شد. گزارش‌های آماری و نتایج تحقیقات اخیر نشان می‌دهند که استان یزد در سال‌های اخیر در حال تجربه کاهش محسوس سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی از یک سو و رشد قابل توجه فردگرایی خودمدارانه و برخی آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق در مقایسه با استان‌های دیگر کشور است. داده‌های افکارسنجی‌های متعدد نیز نشان می‌دهد نگرانی در مورد آسیب‌های اجتماعی یکی از دغدغه‌های ساکنین یزد نیز هست.

بر این مبنا، در طی جلسات متعددی که میان مدیران ارشد و برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه با سازمان‌های متعددی از جمله نیروی انتظامی استان یزد برگزار شد این جمع‌بندی به دست آمد که استان یزد به تفکر جمعی و همگرایی در این حوزه به شدت نیازمند است. با توجه به تفکر رایج در این حوزه که تاکید بیش از حدی بر کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود، تصمیم گرفته شد تا کانون تفکر جدیدی تاسیس شود که هر دو ماموریت تفکر برای کاهش آسیب‌های اجتماعی را با تفکر برای بهبود سلامت اجتماعی در هم آمیزد. با این رویکرد، «کانون تفکر سلامت اجتماعی» در بیست و سومین روز سال ۱۳۹۷ تاسیس شد.

به جهت دامنه وسیع نهادهایی که درگیر مسائل اجتماعی استان هستند، تلاش شد تا ترکیبی از اعضا تعیین شوند که در آن، مهم‌ترین نهادهای متولی حوزه اجتماعی حضور موثر داشته باشند. این به معنای تداوم الگوی مثلث دانشگاهیان، مدیران شهری و فعالین بخش مدنی در کانون تفکر سلامت اجتماعی بود. به همراه دبیر کانون، دکتر حسین افراسیابی (عضو هیات علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه یزد)، ۲۵ نفر دیگر عضو کانون تفکر سلامت اجتماعی هستند که از این تعداد، ۳۰ درصد از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های استان، ۶۱ درصد از مدیران ارشد و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و ۹ درصد از بخش خصوصی/ تشکل‌های مدنی هستند.

در سه جلسه اول کانون، الگوی مفهومی دقیقی برای بررسی مسائل اجتماعی طراحی شد. سپس در سه جلسه بعدی، سازمان‌های بهزیستی، نیروی انتظامی، شهرداری، استانداری و زندان‌ها، مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی استان از دیدگاه سازمان‌های خود را به بحث گذاشتند. با همکاری موثر اعضای هیئت علمی دانشگاه و تشکل‌های مدنی فعال در حوزه اجتماعی، این اولویت‌ها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت، فهرستی از آسیب‌های اجتماعی اولویت‌دار استان از جمله طلاق، خشونت و مهاجرت تهیه شد. سپس بر اساس الگوی دوقلوهای آسیب- سلامت اجتماعی، مقرر شد همزمان با بررسی هر مورد از آسیب‌های اجتماعی، جنبه سلامت اجتماعی آن نیز مورد بررسی قرار گیرد (مانند ازدواج پایدار- طلاق یا خشونت- شفقت).