لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | کانون‌های تفکر | کانون تفکر سلامت اجتماعی | اعضای کانون
فهرست اعضای کانون تفکر سلامت اجتماعی
ردیفنام و نام خانوادگیسمترزومه
۱ دکتر حسین افراسیابی هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد
۲ دکتر سیدرضا جوادیان هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد
۳ دکتر سید محسن موسوی هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد
۴ دکتر علی روحانی هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد
۵ دکتر مجتبی ملک افضلی هیئت علمی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد
۶ دکتر سمانه اسعدی هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه یزد
۷ ونوس عامری دبیر کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد
۸ سرهنگ دوم دکتر مجید نعیم یاوری رئیس دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی یزد
۹ عذرا ذاکری کارشناس امور اجتماعی استانداری
۱۰ وهاب علی‌نیا رئیس مرکز تحقیقات بهزیستی
۱۱ حمید زارع هرفته معاون سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد (فاو)
۱۲ محمد سلیمی معاونت سازمان زندانها