دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | کانون‌های تفکر | کانون تفکر آب | منابع علمی
منابع علمی
۱- تغییرات اقلیمی
مشکلات فوق بدخیم و تغییرات اقلیمی جهانی ۱
مشکلات فوق بدخیم و تغییرات اقلیمی جهانی ۲
تغییرات اقلیمی، تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی
۲- مدیریت آب
وضعیت آب شرب در کشور،۱۳۹۷، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس
برنامه سازگاری ملی در مواجهه با کمبود آب در ایران
A National Adaptation Plan for Water Scarcity in Iran
خلاصه مقاله آب، انرژی و ناامنی انسانی در خاورمیانه
مدیریت پایدار منابع آب در کشاورزی
کشاورزی در دوره‌های خشکسالی
Agricultural Drought, Changing Perception of Planning and Management
Sustainable Management of Water Resources in Agriculture
Water Crisisin Iran, What is causing the looming crisis
Water Resources Management in Agriculture under Drought
۳- حقوق آب


۴- اقتصاد آب
بازارهای آب (عملکرد و چالش‌ها)
۵- جامعه‌شناسی آب


۶- حکمرانی و سیاست آب
عوامل مولد انسجام سیاستی جهت مقابله با مشکل آب در ایران
مدیریت آب در نظام‌های شکننده
خلاصه مقالات مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی
ارزیابی ساختاری مصوبه تشکیل کارگروه سازگاری با کم‌آبی
بازاندیشی در نظام آینده‌اندیشی آب‌
۷- آب و محیط زیست


۸- آب، آمایش سرزمین و توسعه
گزارش نشست تخصصی آمایش آب‌محور
۹- دسترسی به منابع جدید آب (انتقال آب، آب‌های ژرف و آب مجازی)
بحران آب و امکان‌سنجی اتصال پهنه‌های آبی شمال و جنوب کشور
شیوه‌های جدید باروری ابرها، آقای مهندس گلکار، پنل هفته پژوهش ۱۳۹۷
۱۰- حفاظت کمی و کیفی منابع آب


۱۱- بازچرخانی آب و آب‌های غیرمتعارف