دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت دانشجویی | حوزه معاونت | اداره تربیت بدنی | افراد | رئیس
f.feizifar [at] staff.yazd.ac.ir
سالن امام علی (ع)، اداره تربیت بدنی
31233289
مدیر اداره تربیت بدنی
38200125