دسترسی سریع
قوانین و آیین‌نامه‌ها

آیین‌نامه عمومی و فنی هفدهمین جشنواره‌ ورزشی درون‌دانشگاهی دانشجویان دانشگاه یزد (پاییز ۱۳۹۵)