دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت دانشجویی | حوزه معاونت | کمیسیون موارد خاص
معرفی کمیسیون موارد خاص

معرفی کمیسیون موارد خاص

شورای (کمیسیون) بررسی موارد خاص، وضعیت دانشجویانی که جریان تحصیل آنان به خاطر علل خارج از اراده و اختیار آنها که در تحصیل‌شان موثر بوده و با مشکل مواجه گردیده و حل آن با مقررات و آیین‌نامه‌های موجود ممکن نیست و رسیدگی به مشکلات تحصیلی آنها و ارائه راه حل منطقی به بررسی بیشتر و قضاوت دقیق‌تر و همه‌جانبه نیاز داشته باشد را بررسی می‌نماید. ضمناً شورای بررسی موارد خاص دارای آیین‌نامه اجرایی در ۱۳ ماده و ۱۹ تبصره می‌باشد. دانشجویان می‌توانند درخواست‌های خود را پس از مشورت با کارشناسان آموزشی از طریق سامانه گلستان -پیشخوان خدمت- بررسی مشکلات آموزشی ثبت نمایند.