دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت دانشجویی | حوزه معاونت | کمیسیون موارد خاص | کارکنان
a.naserolmemar [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان احمدی روشن
31233431
کارشناس مسئول کمیسیون موارد خاص
38216751