دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت دانشجویی | حوزه معاونت | کمیته انضباطی دانشجویان | دبیر
مهدی پور‌قاسمی ساغند

مهدی پور‌قاسمی ساغند

استادیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش استخراج

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13881395دانشگاه تهرانمهندسی استخراج معدن
کارشناسی ارشد13761379دانشگاه تهرانمهندسی استخراج معدن
کارشناسی13711376دانشگاه تهرانمهندسی استخراج معدن

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13951401دانشگاه یزددبیر کمیته انضباطی بدوی دانشگاه
13811388دانشگاه یزدنماینده ارتباط با صنعت دانشکده مهندس معدن و متالورژی
13851387دانشگاه یزدمدبر اجرایی طرح flagship در دانشگاه یزد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
چالزنی و آتشباری
چالزنی و آتشباری پیشرفته
دینامیک سنگ
نقشه‌برداری معدنی
مقاومت مصالح

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
برآورد خصوصيات ژئومكانيكي ماده سنگ و توده سنگ بر اساس ويژگيهاي ديناميكي
لرزش ناشي از انفجار
الگوي انفجار

اطلاعات تماس

mpourghasemi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mpourghasemi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۰۹
31232590 38210995
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 1)