دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت دانشجویی | حوزه معاونت | مرکز بهداشت، درمان و مشاوره | افراد | رئیس
احمد زندوانیان

احمد زندوانیان

استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۱۱۳۸۷دانشگاه شهید چمرانفلسفه تعلیم و تربیت
کارشناسی ارشد۱۳۷۹۱۳۸۱دانشگاه تهرانتحقیقات آموزشی
کارشناسی۱۳۷۶۱۳۷۹دانشگاه شهید چمرانعلوم تربیتی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1401-دانشگاه یزدرئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی
1399-دانشگاه یزدعضو شورای برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشگاه
1401-دانشگاه یزدعضو شورای نظام ایمنی، سلامت و محیط زیست آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها
1401-دانشگاه یزدعضو گروه بازدیدکننده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مراکز دانشگاه پیام نور استان
13951397دانشگاه یزدرئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
13911393دانشگاه یزدمدیر گروه علوم تربیتی
13881393دانشگاه یزدرییس مرکز تحقیقات علوم انسانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ارزشیابی آموزشی
آمار توصیفی
آمار استنباطی
روش تحقیق
کلیات فلسفه
فلسفه تعلیم و تربیت
آموزش بزرگسالان
اصول و مبانی تعلیم و تربیت

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
آموزش و پرورش
آموزش بزرگسالان
ادبيات كودكان
پرورش خلاقيت

اطلاعات تماس

azand2000 [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/zandvanian ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232049
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 5)