دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت دانشجویی | حوزه معاونت | مرکز بهداشت، درمان و مشاوره | افراد | رئیس
سمانه اسعدی

سمانه اسعدی

دانشیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۹۱دانشگاه اصفهانروانشناسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۲۱۳۸۴دانشگاه اصفهانروانشناسی عمومی
کارشناسی۱۳۷۷۱۳۸۱دانشگاه کاشانمترجمی زبان انگلیسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدرئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی
1398-دانشگاه یزدعضو کانون تفکر سلامت اجتماعی
13971399دانشگاه یزدرئیس بخش روانشناسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روانشناسی رشد
نظریه‌های شخصیت
روانشناسی عمومی
متون تخصصی روانشناسی
سمینار در مسائل روانشناسی

اولویت‌های پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
خردمندي
تحول كودك، نوجوان و بزرگسال
آموزش خردمندي

اطلاعات تماس

s.asadi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/s.asadi ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی
31233294 38210310
اتاق مجازی