دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت دانشجویی | حوزه معاونت | اداره کل امور دانشجویی | رئیس
a.abooei [at] staff.yazd.ac.ir
جنب ساختمان مهتاب، اداره تغذیه
312333۸۹
سرپرست مدیریت امور دانشجویی