دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت دانشجویی | حوزه معاونت | اداره کل امور دانشجویی
معرفی اداره کل امور دانشجویی

معرفی اداره کل امور دانشجویی

اداره کل امور دانشجویی یکی از زیرمجموعه‌های معاونت دانشجویی دانشگاه است که مسئولیت نظارت بر امور خوابگاه‌ها، اداره تغذیه و سلف‌سرویس و اداره رفاه را بر عهده دارد.

اهم وظایف اداره کل امور دانشجویی:

 • پیش‌بینی و برنامه‌ریزی نیازهای خوابگاه‌ها، سلف‌سرویس‌ها و بوفه‌های دانشجویی و اولویت‌بندی نیازها
 • پیگیری انتخاب پیمان‌کار مناسب برای سلف‌سرویس و خوابگاه‌های دانشجویی
 • نظارت بر حسن اجرای امور خوابگاه‌ها و سلف‌سرویس‌ها
 • هماهنگی و پیگیری رفع مشکلات تأسیساتی و عمرانی خوابگاه‌ها و سلف‌سرویس‌ها
 • همکاری با بخش فرهنگی در برگزاری مراسم علمی و فرهنگی در خوابگاه‌ها
 • بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص دانشجویان واجد شرایط برای اسکان در خوابگاه
 • برنامه‌ریزی تخصیص خوابگاه به دانشجویان بر‌اساس معیارهای تعیین‌شده
 • تهیه گزارشات مورد نیاز دوره‌ای از نحوه اداره خوابگاه‌ها و سلف‌سرویس‌ها
 • پیگیری و گزارش موارد انضباطی
 • هماهنگی‌های لازم جهت تخلیه خوابگاه‌ها در پایان هر ترم و تعطیلات تابستانی
 • نظارت بر کنترل ورود و خروج دانشجویان مقیم خوابگاه‌ها و ملاقات کنندگان آن‌ها
 • بررسی و پیشنهاد اجاره محل‌های جدید برای خوابگاه و مهمان‌سرای دانشجویی
 • انجام هماهنگی با مرکز بهداشت و نظارت بر عملکرد سلف‌سرویس و بوفه دانشجویی
 • انجام هماهنگی‌های لازم جهت رفع نواقص سلف‌سرویس و بوفه‌های دانشجویی با افراد ذیربط
 • تهیه برنامه غذایی دانشجویان و ارائه به پیمان‌کار مربوطه
 • صدور کارت غذا
 • هماهنگی و همکاری با مدیریت آموزش و امور مالی در مقطع ثبت‌نام دانشجویان
 • برنامه‌ریزی برقراری سرویس‌های ایاب و ذهاب بین خوابگاه‌ها، سلف‌سرویس و دانشکده و انجام هماهنگی‌های لازم
 • هماهنگی و تماس با مراکز ذی‌ربط برای کار دانشجویان و پرداخت حق‌الزحمه کار دانشجویی
 • ثبت‌نام انواع وام‌های دانشجویی و پیگیری پرداخت توسط صندوق رفاه دانشجویان
 • انجام بیمه حوادث دانشجویی کلیه دانشجویان دانشگاه
 • انجام بیمه خدمات درمانی و تکمیل درمان متقاضیان