دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت دانشجویی | حوزه معاونت | اداره کل امور دانشجویی | بخش‌ها | اداره امور خوابگاه‌ها | رئیس
a.najmi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان امور دانشجویی
31234452 - 31234439
رئیس اداره خوابگاه‌ها - مدیر خوابگاه برادران