دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت دانشجویی | حوزه معاونت | اداره کل امور دانشجویی | بخش‌ها | اداره امور خوابگاه‌ها | پذیرش
پذیرش

پذیرش

دانشجویان متقاضی اسکان در خوابگاه‌های مجردی دانشجویی لازم است ابتدا با مطالعه کامل آیین‌نامه و مقررات خوابگاه در صورت واجد شرایط بودن بر‌اساس اطلاعیه اداره خوابگاه‌ها جهت درخواست خوابگاه نسبت به تکمیل اطلاعات لازم در سیستم گلستان و صندوق رفاه دانشجویان اقدام نمایند. ضمناً دانشجویانی که متقاضی خوابگاه در سال تحصیلی آینده می‌باشند، لازم است با توجه به اطلاع‌رسانی اداره خوابگاه‌ها دراردیبهشت‌ماه نسبت به انتخاب سرگروه و اعضای هم اتاقی و پیشنهاد اتاق و خوابگاه مورد نظرشان در سیستم گلستان اقدام نمایند که در نهایت توسط مدیران خوابگاه بررسی و تایید می‌گردد.

فرم درخواست اسکان در خوابگاه