دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت دانشجویی | حوزه معاونت | اداره کل امور دانشجویی | بخش‌ها | اداره امور خوابگاه‌ها | کارکنان
n.barzegari [at] staff.yazd.ac.ir
خوابگاه خواهران
31233401
مسئول خوابگاه دختران
f.daneshvar [at] staff.yazd.ac.ir
خوابگاه خواهران
2964 - 2947
مدیر خوابگاه خواهران
m.saberizade [at] staff.yazd.ac.ir
-
31233625
مسئول تسویه حساب و سامانه خوابگاهی گلستان
a.abbaszade [at] staff.yazd.ac.ir
-
31232292
مس‍‍ئول خوابگاه برادران