دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت دانشجویی | حوزه معاونت | اداره کل امور دانشجویی | بخش‌ها | اداره تغذیه و سلف‌سرویس
معرفی اداره تغذیه و سلف‌سرویس

معرفی اداره تغذیه و سلف‌سرویس

اداره تغذیه از ادارات تابعه امور دانشجویی است که مسئولیت سازمان‌دهی و اداره غذاخوری‌های دانشجویی را برعهده دارد. این غذاخوری‌ها در سه وعده صبحانه، ناهار و شام به دانشجویان سرویس می‌دهد.

وظایف اداره تغذیه و سلف‌سرویس

 • تهیه مواد غذایی مورد نیاز به غیر از مواد سهمیه‌ای جهت تأمین غذای روزانه دانشجویان در سلف‌سرویس‌ها.
 • تأمین به موقع تجهیزات مورد نیاز طبخ غذا.
 • انتخاب پیمان‌کار مناسب برای طبخ غذا.
 • تدوین و اجرای برنامه غذایی توسط اداره تغذیه و با نظرخواهی از دانشجویان.
 • تهیه آنالیز مواد غذایی مورد نیاز برای هر یک از غذاها.
 • نظارت دقیق بر مصرف مواد غذایی توسط پیمان‌کاران.
 • کنترل کیفیت مواد غذایی خریداری شده.
 • نظارت دقیق بر عملکرد پیمان‌کارها.
 • رسیدگی مرتب به وضعیت بهداشت محیط سلف‌سرویس‌ها، آشپزخانه‌ها و کارگران سلف‌سرویس‌ها.

ساعات توزیع غذا

 • صبحانه ۶:۳۰ تا ۸ صبح
 • ناهار از ساعت ۱۱ تا ۱۴
 • شام از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰

ساعات کار رستوران

 • از ساعت ۱۱ تا ۱۵:۳۰

دانشگاه یزد دارای ده غذاخوری به شرح زیر می‌باشد که در سه وعده (صبحانه، ناهار و شام) به دانشجویان سرویس می‌دهند.

ردیفنام غذاخوریمکانتنوع غذایی
۱ سلف‌سرویس مرکزی سایت اصلی، جنب دانشکده منابع طبیعی ۶ نوع غذا
۲ سلف‌سرویس غدیر سایت اصلی، جنب مجموعه خوابگاه خواهران ۶ نوع غذا
۳ سلف‌سرویس شرقی سایت شرقی، مجموعه خوابگاه برادران ۶ نوع غذا
۴ سلف‌سرویس معماری مرکز شهر، دانشکده معماری ۳ نوع غذا
۵ سلف سرویس پردیس مهریز پردیس مهریز -
۶ رستوران دانشجویان دختر سایت اصلی، جنب دانشکده منابع طبیعی ۱۲ نوع غذا
۷ رستوران دانشجویان پسر سایت اصلی، جنب دانشکده منابع طبیعی ۱۲ نوع غذا
۸ رستوران اساتید و کارکنان سایت اصلی، جنب دانشکده منابع طبیعی ۱۸ نوع غذا
۹ رستوران دانشجویان معماری مرکز شهر، دانشکده معماری -
۱۰ رستوران اساتید و کارکنان معماری مرکز شهر، دانشکده معماری -