دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت دانشجویی | حوزه معاونت | اداره کل امور دانشجویی | بخش‌ها | اداره تغذیه و سلف‌سرویس | افراد | رئیس
mr.abolfazli [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان امور دانشجویی
۳۱۲۳۴۴۲۹
سرپرست اداره تغذیه