دسترسی سریع
برنامه غذایی

برنامه غذایی

برنامه غذایی شامل صبحانه، ناهار و شام می‌باشد که توسط اداره تغذیه دانشگاه و با نظرخواهی هفتگی یا ماهانه از دانشجویان تهیه و در سلف‌سرویس‌ها و در سیستم اتوماسیون قابل رؤیت است که دانشجویان می‌توانند براساس آن ژتون غذایی هفته آینده را خریداری نمایند. ضمناً ناهار در دو نوع طبخ و توزیع می‌گردد.

 • رزرو هفتگی ژتون
  رزرو ژتون از روز شنبه لغایت سه‌شنبه جهت هفته بعد در کلیه غذاخوری‌ها و محل‌های استقرار کیوسک‌ها و یا به ‌صورت اینترنتی صورت می‌گیرد. دانشجویان صرفاً با استفاده از کارت تغذیه می‌توانند ژتون هفتگی خود را در کیوسک‌ها رزرو نمایند. دانشجو می‌تواند از هر کیوسک و در هر محل برای کلیه غذاخوری‌ها ژتون غذایی رزرو کند و هر نفر مجاز به رزرو یک وعده غذایی می‌باشد.
 • ژتون فراموشی
  در صورتی که دانشجو موفق به رزرو ژتون هفتگی نگردد در صورت وجود غذای اضافی در سلف‌سرویس می‌تواند در محدوده زمانی که قبلاً توسط اداره تغذیه دانشگاه اعلام می‌گردد اقدام به رزرو ژتون فراموشی نماید که قیمت آن از قیمت ژتون معمولی بالاتر و هر ساله توسط اداره تغذیه اعلام می‌گردد.
 • یادآوری مهم
  رزرو و تحویل غذا فقط از طریق کارت‌های هوشمند تغذیه امکان‌پذیر است. لذا تأکید می‌شود در نگهداری کارت‌ دقت کافی نمایید. صدور کارت المثنی با تائید حراست دانشگاه و گذشت زمان و انجام مراحل قانونی که حداقل یک ماه به طول می‌انجامد امکان‌پذیر است.
 • تذکر
  تغذیه دانشجویی: غذای یارانه‌ای دانشجویی در مقاطع مختلف فقط در سنـوات مجاز، ارائه خواهد شد. در نیم‌سال‌های اضافی غذا به قیمت تمام‌شده به دانشجویان ارائه می‌شود.

سنوات مجاز شامل

 • کارشناسی: حداکثر ۸ نیم‌سال.
 • کارشناسی‌ارشد: حداکثر ۴ نیم‌سال.
 • دکتری تخصصی: حداکثر ۸ نیم‌سال.
 • دکتری حرفه‌ای (دامپزشکی): حداکثر ۱۲ نیم‌سال.