دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت دانشجویی | حوزه معاونت | اداره کل امور دانشجویی | بخش‌ها | اداره رفاه دانشجویی | رئیس
a.mirdehghan [at] staff.yazd.ac.ir
-
31233623
رئیس اداره رفاه دانشجویی
38200136