دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت دانشجویی | حوزه معاونت | اداره کل امور دانشجویی | بخش‌ها | اداره رفاه دانشجویی | بیمه
بیمه

بیمه

بیمه حوادث دانشجویی

کلیه دانشجویان (شبانه و روزانه) تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی می‌باشند.

مدارک لازم برای دریافت هزینه‌های پزشکی

 • در صورت فوت
  • اصل یا رونوشت برابر اصل گواهی فوت، صادره از طرف ثبت احوال.
  • گواهی پزشک قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت.
  • گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذی صلاح تهیه شده باشد.
  • رونوشت برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه متوفی
  • رونوشت برابر اصل کارت ملی متوفی
  • رونوشت برابر اصل کارت دانشجویی متوفی
 • در صورت نقص عضو کلی و جزئی
  • گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذی‌صلاح تهیه شده باشد.
  • گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن نقص عضو
  • رونوشت برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه حادثه‌دیده
  • رونوشت برابر اصل کارت ملی حادثه‌دیده
  • رونوشت برابر اصل کارت دانشجویی حادثه‌دیده
 • هزینه پزشکی
  • گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذی‌صلاح تهیه شده باشد.
  • گواهی تایید پزشک معالج همراه با اصل کلیه صورت‌حساب‌های پزشکی با تایید مراجع پزشکی
  • رونوشت برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه حادثه‌دیده
  • رونوشت برابر اصل کارت ملی حادثه‌دیده
  • رونوشت برابر اصل کارت دانشجویی حادثه‌دیده