دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت دانشجویی | حوزه معاونت | اداره کل امور دانشجویی | بخش‌ها | اداره رفاه دانشجویی | افراد | کارکنان
m.dehghanchenari [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی
31234431
کاردان دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی پردیس فنی و مهندسی
hr.safar [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی
31234430
کارشناس رفاه پردیس علوم انسانی و اجتماعی
a.abbasi [at] staff.yazd.ac.ir
-
31234433
کارشناس اداره رفاه دانشجویی
38210317