دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت دانشجویی | حوزه معاونت | اداره کل امور دانشجویی | کارکنان
t.akhoundzade [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مهتاب
31232552
مسئول دفتر امور دانشجویی