دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت دانشجویی | حوزه معاونت | اداره کل امور دانشجویی | کارکنان
m.abasizade [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31232552
کارشناس دفتر مدیریت امور دانشجویی