دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت دانشجویی | افراد | کارکنان
f.zarei [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31233533
کارشناس دفتر معاونت دانشجویی
38210317