لینک های ضروری
علی‌اکبر جعفری ندوشن

علی‌اکبر جعفری ندوشن

استادیار، گروه حقوق و علوم سیاسی - بخش حقوق

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۴دانشگاه تربیت معلمحقوق خصوصی
کارشناسی ارشد۱۳۸۰۱۳۸۲دانشگاه امام صادق (ع)حقوق
کارشناسی۱۳۷۵۱۳۷۹دانشگاه امام صادق (ع)حقوق

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدعضو گروه بازدیدکننده مراکز و پژوهشکده‌های استان
13971398استانداری یزدمشاورسرمایه گذاری و اشتغال
13901398خانه مدیران یزدعضو هیئت مدیره
13931397منطقه ویژه علم و فناوری یزدعضو هیئت اجرایی
13921397شهرداری یزدعضو شورای عالی سرمایه‌گذاری
13931395سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزدرییس شورای سرمایه‌گذاری و مشارکت
13921394استانداری یزدعضو شورای عالی راهبری توسعه مدیریت
13851389سازمان بورسمدیر بورس اوراق بهادار استان یزد
13851388دانشگاه آزاد اسلامیمدیر گروه حقوق
13831385سازمان بورسمشاور حقوقی و عضو شورای حل اختلاف
13791383بنیاد جانبازانمدیر حقوقی شرکت بین‌المللی نفت و گاز سابن

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
حقوق تجارت
حقوق مدنی
مالیه عمومی
تحلیل قوانین و مقررات مالی
حقوق اساسی
حقوق کار

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
حقوق و علوم سياسي
فقه و حقوق
مديريت مالي

اطلاعات تماس

JafariNadoushan [at] yazd.ac.ir
ساختمان عدل، اتاق ۱۱۸
31233302