دسترسی سریع
ابوالفضل اسلامی حسن‌آبادی

ابوالفضل اسلامی حسن‌آبادی

استادیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۳دانشگاه کوئینزلند استرالیاعمران- سازه
کارشناسی ارشد۱۳۸۳۱۳۸۶دانشگاه یزدعمران- سازه
کارشناسی۱۳۷۹۱۳۸۳دانشگاه صنعتی اصفهانعمران- عمران

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدرئیس بخش مهندسی سازه

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سازه‌های بتن آرمه ۲
مقاومت مصالح
بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
تقويت لرزه اي سازه هاي بتن آرمه با كامپوزيت مسلح به الياف پليمري
سازه هاي بتن آرمه مسلح به ميلگرديهاي كامپوزيتي
رفتار لرزه اي سازه هاي خشتي
استفاده از ضايعات كاشي در بتن

اطلاعات تماس

a.eslami [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/abolfazleslami ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۹
31233196 38200135
اتاق مجازی