لینک های ضروری
ابوالفضل اسلامی حسن‌آبادی

ابوالفضل اسلامی حسن‌آبادی

استادیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۳دانشگاه کوئینزلند استرالیاعمران- سازه
کارشناسی ارشد۱۳۸۳۱۳۸۶دانشگاه یزدعمران- سازه
کارشناسی۱۳۷۹۱۳۸۳دانشگاه صنعتی اصفهانعمران- عمران

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدرئیس بخش مهندسی سازه

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سازه‌های بتن آرمه ۲
مقاومت مصالح
بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مقاوم‌سازی ساختمان‌های با مصالح بنایی و بتن آرمه با الیاف کامپوزیتی FRP
اعضای بتن آرمه مسلح‌شده با میلگرد‌های FRP
سازه‌های LSF

اطلاعات تماس

a.eslami [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/a.eslami
https://pws.yazd.ac.ir/abolfazleslami ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۹
31233196 38200135