دسترسی سریع
محسن عباسی هرفته

محسن عباسی هرفته

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه معماری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۲دانشگاه هنر اصفهانحفاظت و مرمت بناها و بافت‌های تاریخی
کارشناسی ارشد۱۳۸۱۱۳۸۴دانشگاه یزدمعماری
کارشناسی۱۳۷۶۱۳۸۱دانشگاه یزدمعماری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13991400دانشگاه یزدعضو کانون تفکر شهر هوشمند
13951397دانشگاه یزدرئیس پژوهشکده معماری بومی و معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری
13931395دانشگاه یزدمدیر دفتر طرح‌های عمرانی دانشکده هنر و معماری
13931395دانشگاه یزدمعاون پشتیبانی دانشکده هنر و معماری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
معماری ایران در دوره اسلامی (معماری اسلامی)
تاریخ هنر
روش‌های تاریخ‌نگاری معماری
روش تحقیق در معماری
طراحی معماری 2 (کارشناسی ارشد)
مبانی نظری مرمت
آشنایی با مرمت ابنیه
طرح باز زنده سازی میراث معماری - طرح 1 (کارشناسی ارشد)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
معماري
حفاظت بناهاي تاريخي
مديريت گردشگري
شهرسازي

اطلاعات تماس

abbasi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/abbasi ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط نارنجستان
035-31234509 035-36224229
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 3)