دسترسی سریع
محمد عبد‌اللهی علی‌بیک

محمد عبد‌اللهی علی‌بیک

استاد، دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه اصفهانشیمی آلی
کارشناسی ارشد۱۳۶۹۱۳۷۲دانشگاه تهرانشیمی آلی
کارشناسی۱۳۶۴۱۳۶۹دانشگاه فردوسی مشهدشیمی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شیمی آلی ۱، ۲، ۳
شیمی فیزیک آلی (کارشناسی ارشد)
شیمی حالت برانگیخته (دکتری)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
سنتز و كاربرد كاتاليزورهاي نانوساختار سيليكاي مزوپورحاوي فلزات واسطه در شبكه مزوپور
سنتز و كاربرد كاتاليزورهاي نانوساختار سيليكاي مزوپورحاويي كمپلكس هاي فلزات واسطه
سنتز و كاربرد آلوميناي مزوپور به عنوان بستر كاتاليزوري
سنتز و كاربرد كاتاليزورهاي زيركونيا و زيركونياي مزوپور حاوي فلزات واسطه

اطلاعات تماس

abdollahi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/abdollahi ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232659 38210644
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 27)