لینک های ضروری
محمد عبد‌اللهی علی‌بیک

محمد عبد‌اللهی علی‌بیک

استاد، دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه اصفهانشیمی آلی
کارشناسی ارشد۱۳۶۹۱۳۷۲دانشگاه تهرانشیمی آلی
کارشناسی۱۳۶۴۱۳۶۹دانشگاه فردوسی مشهدشیمی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شیمی آلی ۱، ۲، ۳
شیمی فیزیک آلی (کارشناسی ارشد)
شیمی حالت برانگیخته (دکتری)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
سنتز و کاربرد کاتالیزورهای نانو ساختار

اطلاعات تماس

abdollahi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/abdollahi ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232659 38210644