دسترسی سریع
محمد عابدی اردکانی

محمد عابدی اردکانی

دانشیار، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش علوم سیاسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۰۱۳۷۷دانشگاه تربیت مدرسعلوم سیاسی
کارشناسی ارشد۱۳۶۷۱۳۷۰دانشگاه تربیت مدرسعلوم سیاسی
کارشناسی۱۳۵۸۱۳۶۴دانشگاه تهرانعلوم سیاسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدرئیس کمیسیون تخصصی (۲) علوم انسانی دور هشتم هیئت ممیزه
1397-دانشگاه یزدعضو کارگروه تخصصی و عضو بازدیدکننده دانشگاه‌های پیام نور
13971399دانشگاه یزدعضو شورای نظارت و ارزیابی
13911395دانشگاه یزدمدیر گروه حقوق و علوم سیاسی
13831387دانشگاه یزدمدیر گروه علوم سیاسی
13801383دانشگاه یزدسرپرست دانشکده علوم اجتماعی و مدیر گروه مردم‌شناسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روش تحقیق در علوم سیاسی (کارشناسی و کارشناسی ارشد)
تاریخ اندیشه‌های سیاسی در غرب 1 , 2
کاربرد نظریات سیاسی در قرن بیستم (ارشد)
جامعه‌شناسی سیاسی (کارشناسی و کارشناسی ارشد)
نظام‌های سیاسی تطبیقی
سمینار افکار سیاسی غرب تا نیمه اول قرن نوزدهم (ارشد)
روش پژوهش در روابط بین الملل (ارشد)
روش و پژوهش در مطالعات منطقه ای (ارشد)
اندیشه های سیاسی در قرن بیستم
سمینار افکار سیاسی غرب از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد (ارشد)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
جامعه شناسي سياسي
انديشه سياسي در غرب و اسلام
روابط بين الملل

اطلاعات تماس

mabedi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mabedi پردیس علوم انسانی و اجتماعی،‌ دانشکده حقوق و علوم سیاسی
31233295 38210310
اتاق مجازی