دسترسی سریع
محمدجواد عبقری

محمدجواد عبقری

استادیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۰۱۳۹۵دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی تکنولوژی نساجی
کارشناسی ارشد۱۳۸۲۱۳۸۴دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی تکنولوژی نساجی
کارشناسی۱۳۷۷۱۳۸۱دانشگاه یزدمهندسی تکنولوژی نساجی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی نساجی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
راحتی پوشاک
تکنيک بافت پارچه
فرایند ریسندگی
کارگاه ريسندگی
قوانین کار و روابط صنعتی
محاسبات عددی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
راحتي و كنترل كيفيت در پوشاك
پردازش و همبستگي تصوير
خواص فيزيكي-مكانيكي منسوجات و پوشاك
توليد و بررسي خواص كامپوزيت ها و منسوجات چند لايه

اطلاعات تماس

abghary [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/abghary ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۲۶
31232572 38209817
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 5)