دسترسی سریع
عباس کلانتری خلیل‌آباد
دانشیار، دانشکده الهیات - بخش فقه و حقوق اسلامی