لینک های ضروری
وحید ابوطالبی

وحید ابوطالبی

دانشیار، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۹۱۳۸۵دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
کارشناسی ارشد۱۳۷۶۱۳۷۹دانشگاه صنعتی شریفمهندسی برق (بیوالکتریک)
کارشناسی۱۳۷۱۱۳۷۶دانشگاه صنعتی شریفمهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدمشاور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
1395-دانشگاه یزدعضو شورای آموزشی دانشگاه
13941395دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی برق
13871389دانشگاه یزدمدیر گروه برق مخابرات

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
پردازش سیگنال‌های دیجیتال (DSP)
پردازش سیگنال‌های حیاتی (BSP)
مدارهای الکتریکی ۱
مدار منطقی
مقدمه‌ای بر مهندسی پزشکی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
پردازش سیگنال
پردازش سیگنال‌های حیاتی

اطلاعات تماس

abootalebi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/abootalebi
https://pws.yazd.ac.ir/abootalebi/fa ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۹
31232398 38200144