لینک های ضروری
محمدمهدی ابوترابی زارچی

محمدمهدی ابوترابی زارچی

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۹۱دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد۱۳۸۳۱۳۸۵دانشگاه تربیت مدرسمهندسی مکانیک- ساخت و تولید
کارشناسی۱۳۷۹۱۳۸۳دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی مکانیک – ساخت و تولید

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی استان
13951398دانشگاه یزدرئیس بخش جامدات و ساخت

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
هیدرولیک و پنوماتیک
ریاضی مهندسی
طراحی قید و بندها
استاتیک و مقاومت مصالح

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ماشین‌کاری سنتی و مدرن
مهندسی آلتراسونیک
هیدرولیک و پنوماتیک
روش‌های ساخت

اطلاعات تماس

abootorabi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/abootorabi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۱
31233024 38212781