دسترسی سریع
محمدمهدی ابوترابی زارچی

محمدمهدی ابوترابی زارچی

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۹۱دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد۱۳۸۳۱۳۸۵دانشگاه تربیت مدرسمهندسی مکانیک- ساخت و تولید
کارشناسی۱۳۷۹۱۳۸۳دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی مکانیک – ساخت و تولید

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1402-دانشگاه یزدرئیس بخش جامدات و ساخت
1397-دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی استان
13951398دانشگاه یزدرئیس بخش جامدات و ساخت

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
هیدرولیک و پنوماتیک
ریاضی مهندسی
طراحی قید و بندها
استاتیک و مقاومت مصالح
ابزارشناسی و ماشینکاری
سیستمهای کنترل و آزمایش ماشینهای ابزار

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
روشهاي ساخت و توليد
ماشينكاري سنتي و پيشرفته
روشهاي بهينه سازي
روانكاري و خنك كاري

اطلاعات تماس

abootorabi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/abootorabi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۱
31233024 38212781
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 7)