لینک های ضروری
جمشید ابویی

جمشید ابویی

دانشیار، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۸۸دانشگاه واترلوو کانادامهندسی برق مخابرات
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۵دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق مخابرات
کارشناسی۱۳۶۷۱۳۷۲دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1393-دانشگاه یزدمشاور دانشکده در پردیس خودگردان
1392-انجمن بین‌المللی مهندسین برق و الکترونیکعضو ارشد
13881389دانشگاه تورنتو کاناداپسا دکتری
13771382دانشگاه یزدسرپرست آزمایشگاه‌های برق

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تئوری اطلاعات و کدینگ
مخابرات بی‌سیم
ریاضی مهندسی
تجزیه و تحلیل سیستم‌ها

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
شبکه‌های حسگر بی‌سیم
تخصیص منابع در شبکه‌های بی‌سیم
رادیو شناختی
شبکه‌های فمتوسل

اطلاعات تماس

abouei [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/abouei
https://pws.yazd.ac.ir/abouei ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۲
31232615 38200144