دسترسی سریع
حسین ابویی

حسین ابویی

دانشیار، دانشکده الهیات - بخش فقه و حقوق اسلامی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۵۱۳۸۰دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی
کارشناسی ارشد۱۳۶۶۱۳۶۹دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۶دانشگاه تهرانالهیات و معارف اسلامی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1401-دانشگاه یزددبیر هیات اجرایی جذب
1401-دانشگاه یزدعضو شورای علمی علوم نقلی کرسی‌های ترویجی و تخصصی
1401-دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۱) علوم انسانی دور نهم هیأت ممیزه
13881394دانشگاه یزدرییس دانشکده علوم انسانی
13861388دانشگاه یزدمعاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم انسانی
13851386دانشگاه یزدمعاون پشتیبانی مجتمع علوم انسانی
13811385دانشگاه یزدمدیر گروه معارف اسلامی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
دروس فقه و اصول فقه دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد
فقه و حقوق اسلامی
حقوق خانواده در اسلام
دروس عمومی گروه معارف اسلامی (اندیشه اسلامی، تاریخ صدر اسلام، اخلاق اسلامی و تفسیر قرآن)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
فقه خانواده
فقه معاملات
فقه كيفري

اطلاعات تماس

habuey [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/habuey ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31232086 38211753
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )