دسترسی سریع
علی‌اکبر دهقان

علی‌اکبر دهقان

استاد، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش تبدیل انرژی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۶۹۱۳۷۳دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیامهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد۱۳۶۵۱۳۶۸دانشگاه صنعتی شریفمهندسی مکانیک
کارشناسی۱۳۵۸۱۳۶۴دانشگاه فردوسی مشهدمهندسی مکانیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1401-دانشگاه یزدنماینده رئیس دانشگاه در شورای دانشگاه
13941397دانشگاه یزدرئیس پردیس فنی و مهندسی
13881390دانشگاه یزدمدیر گروه مکانیک
13761382دانشگاه یزدمعاون آموزشی دانشگاه
13741375دانشگاه یزدمدیر گروه مکانیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
CFD
تحلیل اگزرژی
ترمودینامیک
انتقال حرارت جابجایی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
آئرواكوستيك
ديناميك سيالات عددي و تجربي
تحليل انرژي و اگزرژي سيستم هاي تبديل انرژي

اطلاعات تماس

adehghan [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/adehghan/fa ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۱
31232493 38212781
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 28)