دسترسی سریع
فضل‌الله ادیب‌نیا

فضل‌الله ادیب‌نیا

دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۲۱۳۷۸دانشگاه برمن، آلمانمهندسی کامپیوتر
کارشناسی ارشد۱۳۶۵۱۳۶۸دانشگاه صنعتی شریفمهندسی کامپیوتر
کارشناسی۱۳۵۸۱۳۶۵دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی کامپیوتر

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۱) فنی و مهندسی دور هشتم هیئت ممیزه
13921392دانشگاه یزدمعاون فرهنگی اجتماعی
13901392استانداری یزدمدیر کل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت
13871390دانشگاه یزدمعاون اداری و مالی
1387-دانشگاه یزدمدیر مرکز آپا
1387-دانشگاه یزددبیر هیئت اجرایی جذب

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سیستم‌های توزیعی
ارزیابی کارآیی سیستم‌های کامپیوتری
مبانی رایانش امن
اصول طراحی کامپایلرها
یکپارچه‌سازی کاربردهای سازمانی
انتقال داده
رایانش ابری
معماری کامپیوتر
امنیت شبکه
سیستم‌های نهفته و بلادرنگ

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
امنيت رايانه
تست نفوذ
مقابله با حوادث

اطلاعات تماس

fadib [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/adibnia ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱،‌ اتاق ۲۱۶
31232364 38200145
اتاق مجازی