لینک های ضروری
فضل‌الله ادیب‌نیا

فضل‌الله ادیب‌نیا

دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۲۱۳۷۸دانشگاه برمنمهندسی کامپیوتر
کارشناسی ارشد۱۳۶۵۱۳۶۸دانشگاه صنعتی شریفمهندسی کامپیوتر
کارشناسی۱۳۵۸۱۳۶۵دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی کامپیوتر

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13921392دانشگاه یزدمعاون فرهنگی اجتماعی
13901392استانداری یزدمدیر کل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت
13871390دانشگاه یزدمعاون اداری و مالی
1387-دانشگاه یزدمدیر مرکز آپا
1387-دانشگاه یزددبیر هیئت اجرایی جذب

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
معماری کامپیوتر
سیستم‌های توزیعی
ارزیابی سیستم‌های کامپیوتری
مبانی امنیت اطلاعات
اصول طراحی کامپایلرها
امنیت شبکه

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
امنیت شبکه
امنیت نرم‌افزار
کنترل ازدحام
رایانش ابری

اطلاعات تماس

fadib [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/adibnia
https://pws.yazd.ac.ir/adibnia ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱،‌ اتاق ۲۱۶
31232364 3820014۵